Sivas,İmranlı belde ve köylerihttp://img.blogcu.com/uploads/arikbirligi_imranli.jpg

http://cihanduvarci.files.wordpress.com/2007/07/imranli.jpg


SİVAS İMRANLI KÖYLERİ

    * Akkaya, İmranlı
    * Aksu, İmranlı
    * Akçakale, İmranlı
    * Alacahacı, İmranlı
    * Altınca, İmranlı
    * Ardıçalan, İmranlı
    * Arık, İmranlı
    * Avşar, İmranlı
    * Aydoğan, İmranlı
    * Aydın, İmranlı
    * Aşağıboğaz, İmranlı
    * Aşağıçulha, İmranlı
    * Aşağışeyhli, İmranlı

B

    * Bahadun, İmranlı
    * Bahtiyar, İmranlı
    * Bardaklı, İmranlı
    * Bağyazı, İmranlı
    * Başlıca, İmranlı
    * Becek, İmranlı
    * Beğendik, İmranlı
    * Borular, İmranlı
    * Boğanak, İmranlı
    * Boğazören, İmranlı
    * Bulgurluk, İmranlı

C

    * Celaldamı, İmranlı
    * Cerit, İmranlı

D

    * Darıseki, İmranlı
    * Dağyurdu, İmranlı
    * Delice, İmranlı
    * Demirtaş, İmranlı
    * Dereköy, İmranlı
    * Doğançal, İmranlı

E

    * Ekincik, İmranlı
    * Erdemşah, İmranlı

   
E (devam)

    * Eskidere, İmranlı
    * Eskikapumahmut, İmranlı
    * Eskikeşlik, İmranlı

G

    * Gelintarla, İmranlı
    * Gökdere, İmranlı
    * Gökçebel, İmranlı
    * Görünmezkale, İmranlı
    * Güven, İmranlı

K

    * K.söğütlü, İmranlı
    * Kabaktepeler, İmranlı
    * Kapukaya, İmranlı
    * Kapumahmut, İmranlı
    * Karaboğaz, İmranlı
    * Karacahisar, İmranlı
    * Karacaören, İmranlı
    * Karahüseyin, İmranlı
    * Karapınar, İmranlı
    * Karataş, İmranlı
    * Karaçayır, İmranlı
    * Karlık, İmranlı
    * Kasaplar, İmranlı
    * Kavalcık, İmranlı
    * Kemreli, İmranlı
    * Kerimoğlu, İmranlı
    * Kevenli, İmranlı
    * Koruköy, İmranlı
    * Koyunkaya, İmranlı
    * Koçgediği, İmranlı
    * Kuzköy, İmranlı
    * Körabbas, İmranlı
    * Kılıçköy, İmranlı
    * Kılıçlar, İmranlı
    * Kızılmezraa, İmranlı
    * Kızıltepe, İmranlı

M

    * Madenköy, İmranlı

   
O

    * Ortakdaracık, İmranlı
    * Ortaköy, İmranlı

P

    * Piredede, İmranlı

R

    * Refik, İmranlı

S

    * S.gelenli, İmranlı
    * Sandal, İmranlı
    * Sinek, İmranlı
    * Süvariler, İmranlı

T

    * Taşdelen, İmranlı
    * Taşlıca, İmranlı
    * Toklucak, İmranlı
    * Topallar, İmranlı
    * Toptaş, İmranlı
    * Tuzözü, İmranlı
    * Türkkeşlik, İmranlı
    * Türkyenice, İmranlı

U

    * Uyanık, İmranlı
    * Uzuntemür, İmranlı

Y

    * Yakayeri, İmranlı
    * Yapraklıpınar, İmranlı
    * Yaylacık, İmranlı
    * Yazıkavak, İmranlı
    * Yazılı, İmranlı
    * Yenikent, İmranlı
    * Yeniköy, İmranlı
    * Yoncabayırı, İmranlı
    * Yukarıboğaz, İmranlı
    * Yukarıçulha, İmranlı
    * Yünören, İmranlı

Ç

    * Çalıyurt, İmranlı
    * Çandır, İmranlı
    * Çukuryurt, İmranlı

İ

    * İmranlı, Sivas


İMRANLI KÖYLERİ

Yıllardır farklı mezheplerin ve kültürlerin kardeşçe bir arada yaşadıkları bir bölge olan İmranlı'nın uzun bir tarihi geçmişi yoktur. İlçenin ilk defa kimler tarafından ve ne zaman kurulduğu bilinmemekle beraber bölgenin kaderi 93 Harbi olarak bilinen 1876 Osmanlı-Rus savaşıyla değişmiştir. Bölgenin en eski meskunları Ermeniler olup sonrasında ise Kürt, Türkmen, Oğuz, Yörük ve diğer Türk kökenliler tarafından iskan edilen bölgenin geçmişinde çok yoğun bir orman dokusuna sahip olması da göze çarpar. Bu sebepten, önemli bir yerleşim yeri olan Zara'nın doğusunda kalan bu yörede dikkate değer bir yerleşim yeri bulunmamaktadır. Batılı araştırmacı Sinclair, 1372 yılında, Zara'nın doğusundaki bugünkü İmranlı civarının aşırı derecede ormanlaşmış olduğunu ve belki de bu yüzden çok az seyyahın Zara'nın doğusundaki şimdiki yolun istikametinde seyahat ettiğini ileri sürmektedir. İmranlı ve civarında önemli herhangi bir kentin olmaması ve bölgenin aşırı ormanlık olması gibi sebeplerden dolayı, 17. yüzyılda yaşamış olan Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi dahi Sivas'tan Erzincan'a ve Erzurum'a Zara ve Suşehri üzerinden seyahat etmiştir. Bu tespit bazı Sivas Salnameleri (Yıllık) tarafından da desteklenmektedir. Hicri 1308 (1890/1891) tarihli Sivas Salnamesi'ne göre, Koçgiri (Zara) kazasının Abaş ve Çit nahiyelerinde görkemli bir orman bulunmaktadır.
Roma ve Bizans zamanında Aşağı Ermenistan olarak bilinen yörede Osmanlı son zamanlarına kadar Ermeni nüfusun fazla olduğu bilinmektedir. Selçuklu ve beylikler zamanında ise bölgeye Türkmen,Oğuz, Yörük ve diğer Türk boylarından göçler olduktan sonra Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan Abdülmecit zamanındaki Kürt göçleriyle zaten fazla nüfusa sahip olmayan bölgenin demografisi yeniden şekillenmiştir. Kanuni zamanındaki Kürt göçü hakkında fazla bilgi olmamakla birlikte Sultan Abdülmecit zamanında Dersim bölgesinden Ermenilerin boşalttığı kuzeyde Kızılırmak'ın çıkış yatağı olan İmranlı bölgesine göçler olmuştur. Bu zamanda, bölgenin toprağı verimli, suyu ve havası temiz ve ormanları bol idi. Göçerlerin nüfusu İmranlı ve Divriği bölgesinde iyice artarak zamanla Koçgiri dokusu oluşmaya başlamış ve Koçgiri Aşireti bölgedeki en fazla populasyon olmuştur.


19.yüzyılın son çeyreğinde, ‘93 Harbi' olarak da bilinen 1876-1878 Osmanlı-Rus Savaşları'ndan dolayı Erzurum ve Kars illerinden bölgeye devlet eliyle göçler yaşanmıştır. Göçmenlerin (Muhacir) sayısı çok fazla idi ve Koçgiri kazasına gelenlerin büyük bir kısmı devlet tarafından şimdiki İmranlı ilçe merkezinin bulunduğu bölgeye yerleştirilmişlerdir. Bugün İmranlı olan arazi satın alınarak onlara verilmiştir. 1870 Sivas Salnamesi'nde 271 hanedeki 1378 muhacirin bölgeye yerleştirildiği yer almaktadır. İmranlı'nın yazılı kaynaklarda geçen ilk ismi olan Çit Sahrası, bu göçlerden sonra nahiye olmuş ve böylece Çit Bucağı adını almıştır. Yazar Aziz B. Erdeşir Astrabadi'nin Farsça yazılan Bezm-i Rezm adlı kitabının 494. sayfasında Çit'den şöyle bahsedilmektedir. “Kadı Burhaneddin, Kemah Valisini tedip için Çit Sahrasında indi.” “Kadı Burhaneddin ve Devleti” adlı kitabında Doç. Dr. Yaşar Yücel de 143. sayfada aynı konudan bahsetmektedir. Bu bilgilere göre, yazılı olarak 1340 yılından beri İmranlı ve çevresi Çit olarak bilinmektedir. 1890'da Sultan II. Abdülhamit döneminde Hamidabad olarak değiştirilen nahiyenin ismi, Hicri 1321 (1905) Sivas Salnamesi'nde de Hamidabad olarak geçmektedir. Bölgeye ikinci göç hareketi 1911-12 yıllarında yaşanmış olup 1911 yılında ise Hamidabad ismi İmraniye olmuştur.
1 Ocak 1948 tarihinde çıkarılan bir kanunla İmraniye ilçe statüsüne kavuşmuş ve ismi İmranlı olarak değiştirilmiştir.
Sivas'ın Doğusunda yer alan ilçenin yüzölçümü 1229 km.kare, deniz seviyesinden yüksekliği (Rakım) ise 1650 metredir. Arazi genellikle bozkır ve tepeliklerden oluşmaktadır. Eskiden orman alanı fazla olmasına rağmen korunması ve bakımı yapılmadığından bugün yok denecek kadar azalmıştır. İlçeye kara iklimi özellikleri hakimdir. Çok eski bir yerleşim yeri olan İmranlı Zara'ya bağlı bir Bucak iken 1 Ocak 1948 yılında çıkarılan bir Kanun ile İlçe yapılmıştır. Önceleri Çit bucağı, daha sonraları Hamidabat olarak anılmıştır. En son Ümraniye olan ismi ilçe olmasıyla birlikte İmranlı olarak değiştirilmiştir. Tarihi eser olarak İmranlı Çeşmesi bulunmaktadır. Kızıldağ ve Kızılırmak'ın doğduğu yer ilçeye yakındır.

Yerleşim ve Nüfus Yapısı : Çeşitli sorunlarla yoğun gözlerin yaşandığı İmranlı ilçesi 102 köy, 16 mezra ve Karacaören köyünün zamanla buçaklaşmasıyla birde bucağa sahiptir. İlçe merkezinde sekiz mahalle olup merkez belediyeden başka Belediye bulunmamaktadır. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre, ilçe nüfusu merkezde 7396, bucak ve köylerde ise 6565 olmak üzere toplam nüfus 13 bin 460'tır. Bu rakam 2000 yılı nüfus sayımlarında ilçede 831 artış, köylerde ise 397 adet azalma olduğunu gösteriyor. İlçe nüfusundaki bu artış kapatılan okullardaki öğrencilerin eğitim öğretimlerini devam etmek için aileleriyle birlikte ilçe merkezine yerleşmelerinden kaynaklanıyor.
İmranlı'nın Sivas'a uzaklığı: 106 Km.
Köy sayısı: 102
Mezra sayısı: 38
Belde sayısı: 1
Nüfusu:Toplam 13.500'dür (2000 yılı). Bu nüfusun 6.516 ilçe merkezinde, 6,944'ü ise köylerde yaşamaktadır.
Hastane sayısı: 1
Sağlık Ocağı sayısı: 4
Sağlık evi sayısı: 14
İlçede 1 Lise bulunmaktadır.

İmranlı Barajı : İlçe sınırlarında doğan ve ilçe merkezinden geçen Kızılırmak'tan sulama amaçlı olarak istifade ediliyor. Bu nehir üzerine kurulan İmranlı Barajı gerçekleştirildiği taktirde tarım ve enerji alanında ilçeye büyük yararlar sağlayacağı gibi baraj suyundan Zara, Hafik ve Sivas İl Merkezi de faydalanacak. 1994 Nisanında başlayan proje 4 Aralık 2003 tarihinde geçici kabul yapılarak bitirildi, ancak kanal çalışmaları hala devam ediyor


 

İMRANLI KÖYLERİ :

ARIK KÖYÜ:
1800 yılında, FeriReşik  tarafından kurulmuştur.

 Nüfusu 104 kişi; merkeze uzaklığı 29 km'dir. 

 

AKÇAKALE KÖYÜ :
Eski adı "Ağcakale"dir. 1700 yılında Hocabey tarafın-dan kurulduğu rivayet edilir. Nüfusu 15 kişi; merkeze uzaklığı 25 km'dir. 
  
 

AKKAYA KÖYÜ:
1700 yılında Akkaya kabilesi tararından kurulduğu söyle-nir. Nüfusu 27 kişi; merkeze uzaklığı 35 km'dir. 
 
AKSU KÖYÜ:

Eski adı "Haliller"dir. 1870 yılında Haliller kabilesi tarafın-dan kurulduğu rivayet edilir. Nüfusu 60 kişi: ilçeye uzaklığı 26 km'dir.

ALACAHACI KÖYÜ:
1600 yılında Bedirhan Ağa tarafından kurulduğu rivayet edilir. Nüfusu 29 kişi: merkeze,uzaklığı 24 km'dir. 
 
ALTINCA KÖYÜ:
Eski adı "Cefolar" dır. 1650 yılında Cafer Ağa tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 37 kişi;merkeze uzaklığı 5 km'dir.
 
ARDIÇALAN KÖYÜ:
Eski adı "Göleris"tir. 1750 yılında Şehsuvaroğulları tarafından kurulduğu rivayet edilir.
Nüfusu 71 kişi; ilçeye uzaklığı 30'dir.
AŞAĞIBOĞAZ KÖYÜ:
Eski adı "Aşağıgirik"tir. 1893 yılında Molla İsmail ta-rafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 90 kişi; ilçeye uzaklığı 15 km'dir.

AŞAĞIÇULHA KÖYÜ:
1680 yılında kurulduğu söylenir. Nüfusu 146 kişi; il-çeye uzaklığı 3 km'dir. 
  
 
AŞAĞIŞEHYLİ KÖYÜ:
Eski adı "Türkşıhlı"dır. 1700 yılında Kara Ali Baba tarafından kurulduğu söylenir. Köy halkı hep göç etmiştir.ilçeye uzaklığı 31 km'dir. 

 ATLICA KÖYÜ:
1870 yılında Hıdır Ağa tarafından kurulduğu söylenir.Eski adı "Ağızgir"dir. Nüfusu 31 kişi; ilçeye uzaklığı 22 km'dir.

AVŞAR KÖYÜ:
1750 yılında Ahmet Ağa tarafından kurulduğu söyle-nir.Nüfusu 33 kişi; ilçeye uzaklığı 31 km'dir.

AYDIN KÖYÜ:
Eski adı "Kürtyenice"; dir. 1700 yılında kurulduğu söyle-nir. Nüfusu 34 kişi; ilçeye uzaklığı 41 km'dir.

AYDOĞAN KÖYÜ :
Eski adı "Örenik"tir. Ne zaman ve kim tarafından ku-rulduğu bilinmemektedir. Nüfusu 34 kişi; ilçeye uzaklığı 50 km'dir. 
  
 

BAHADUN (SARIÇUBUK) KÖYÜ:
Fincanı Büyük Mehmetağa Sülalesinden gelen Musaağa tarafından 1750 yılında kurulduğu söylenir. Nüfusu 75 kişi; ilçeye uzaklığı 28 km'dir. 
  
 
BAĞYAZI KÖYÜ:
Eski adı "Bandıra" dır. 1700 yılında kurulduğu sanılan köyün kurucusu hakkında herhangi bir rivayet yoktur. Nüfusu 37 kişi; ilçeye uzaklığı 36 km'dir.
BAHTİYAR KÖYÜ:
1750 yılında Yağa Hüseyin tarafından kurulduğu söyle-nir.Nüfusu 85 kişi; ilçeye uzaklığı 36 km'dir.

BARDAKLI KÖYÜ:
Eski adı "Harami"dir. 1800 yılında Hacı Ali tarafından kurulmuştur. Nüfusu 16 kişi; ilçeye uzaklığı 25 km'dir.

BAŞLICA KÖYÜ:
Eski adı "Pirikân"dır. 1800 yılında Pircis isimli bir şahıs tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 15 kişi;ilçeye uzaklığı 17 km'dir.

BECEK KÖYÜ:
1850 yılında Ahmet Beco tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 19 kişi; ilçeye uzaklığı 19 km'dir. 
 

BEĞENDİK KÖYÜ:
Eski adı "Yazıhacey" dir. 1700 yılında "Hacer" isimli bir kadın tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 29 kişi; ilçeye uzaklığı 8 km'dir.

BOĞNAK KÖYÜ:
1750 yılında "Halil" isimli bir şahıs tarafından kuruldu-ğu söylenir. Nüfusu 47 kişi; ilçeye uzaklığı 33 km'dir. 
  
 

BOĞAZÖREN KÖYÜ:
Eski adı "Boğazveran" dır.1700 yılında "Digor" isim-li bir şahıs tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 47 kişi; ilçeye uzaklığı15 km'dir. 
  
 
BORULAR KÖYÜ:
1856 yılında ikisi "Hasan" biri de "İsmail" adında üç kişi tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 186 kişi; ilçeye uzaklığı 15 km'dir. 
 
BULGURLUK KÖYÜ:
Eski adı "Karlaş"tır. 1700 yılında "Keleş İsmail" tara-fından kurulduğu söylenir. Nüfusu 35 kişi; ilçeye uzaklığı 5 km'dir.

CELALDAMI KÖYÜ:
1650 yılında " Cebo" isimli bir şahıs tarafından kurul-duğu söylenir. Nüfusu 14 kişi; ilçeye uzaklığı 24 km'dir.

CERİT KÖYÜ:
1650 yılında "Keleş Reşo" tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 28 kişi; ilçeye uzaklığı28 km'dir.   
 
ÇALIYURT KÖYÜ:
1700 yılında "Mehmet Ağa" tarafından kurulduğu söyle-nir. Nüfusu 80 kişi; ilçeye uzaklığı 22 km'dir.

ÇANDAR KÖYÜ:
1700 yılında "Çınar Ağa" tarafından kurulduğu söylenir. Şu anda köy bomboştur. İlçeye uzaklığı 22 km'dir.

ÇUKURYURT KÖYÜ:
Kurucusu bilinmeyen bu köyün 1700 yılında kurulduğu söylenir. Nüfusu 102 kişi; ilçeye uzaklığı 6 km'dir.

DAĞYURDU KÖYÜ:
Eski adı "Mıstolar"dır. 1700 yılında "Mustafa" adında bir şahıs tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 267 kişi; ilçeye uzaklığı20 km'dir.


DARISEKİ KÖYÜ:
1750 yılında "Ali"isminde bir şahıs tarafından kuruldu-ğu söylenir. Nüfusu25 kişi; ilçeye uzaklığı20 km'dir. 
  
 
DELİCE KÖYÜ:
1820 yılında "Delice" adında bir şahıs tarafından kuruldu-ğu söylenir. Nüfusu 292 kişi; ilçeye uzaklığı 4 km'dir. 
  
 
DEMİRTAŞ KÖYÜ:
Eski adı "Hasköy"dür. 1650 yılında "Kara Laçin" tara-fından kurulduğu söylenir. Nüfusu62 kişi; 16 km'dir.
 
DEREKÖY:
Kuruluş tarihi bilinmeyen bu "Temur Ağa" tarafından kurul-duğu söylenir. Nüfusu 18 kişi; ilçeye uzaklığı 34 km'dir.

DOĞANÇAL KÖYÜ:
Eski adı "Yazıfatey"dir. 1700 yılında "Fatey" adında bir kadın tarafından kurulmuştur. Nüfusu 33 kişi; ilçeye uzaklığı 3 km'dir.

EKİNCİK KÖYÜ:
Eski adı "Kâğnut"tur. 1650 yılında "Mustafa Paşa" tara-fından kurulduğu söylenir. Nüfusu 18 kişi; ilçeye uzaklığı 34 km'dir.

ERDEMŞAH KÖYÜ:
1700 yılında "Muharrem Ağa" tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 10 kişi; ilçeye uzaklığı 44 km'dir.

ESKİDERE KÖYÜ:
1627 yılında "Eslüno" isimli bir şahıs tarafından kurul-duğu söylenir. Nüfusu 10 kişi; ilçeye uzaklığı 11 km'dir.   
 
ESKİKAPIMAHMUT KÖYÜ:
Kuruluş tarihi 1750 olup, kurucusu bilinmemek-tedir. Nüfusu 111 kişi; ilçeye uzaklığı 18 km'dir.

ESKİKEŞLİK KÖYÜ:
1700 yılında "Abbas" isimli bir şahıs tarafından kurul-duğu söylenir. Nüfusu 51 kişi; ilçeye uzaklığı 15 km'dir.   
 
S.GELENLİ KÖYÜ:
1876 yılında bir kadın tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 12 kişi; ilçeye uzaklığı,23km'dir. 
 
GELİNTARLA KÖYÜ:
Eski adı "Hoymeyik"tir. 1700 yılında "Mustafa" isimli bir şahıs tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 52 kişi; ilçeye uzaklığı 28 km'dir.

GÖKDERE KÖYÜ:
1600 yılında, "Ali" adında bir şahıs tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 30 kişi; ilçeye uzaklığı 19 km'dir.

GÖKÇEBEL KÖYÜ:
1600 yılında, "Bekir Ağa" tarafından kurulduğu söyle-nir. Nüfusu 149 kişi; ilçeye uzaklığı 19 km'dir.

GÖRÜNMEZKALE KÖYÜ:
1870 yılında, "Karabey" namında bir şahıs tara-fından kurulmuştur. Nüfusu 19 kişi; ilçeye uzaklığı 23 km'dir.

GÜVEN KÖYÜ:
Eski adı "Matı"dır. 1800 yılında, "Mete" isimli bir şahıs tarafından kurulmuştur. Nüfusu 19 kişi; ilçeye uzaklığı 37 km'dir.

KABAKTEPE KÖYÜ:
1850'li yıllarda "Sami Bey" isimli birş tarafından ku-rulmuştur. Nüfusu 3 kişiye düşen köyün ilçeye uzaklığı 25 km'dir.

KAPIKAYA KÖYÜ:
1600 yılında, “welo” isimli bir şahıs tarafından kurul-duğu söylenir. Nüfusu 87 kişi; ilçeye uzaklığı 28 km'dir.   
 
KAPIMAHMUT KÖYÜ:
1800 yılında, "Hacı Bey" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 67 kişi; ilçeye uzaklığı14 km'dir.
 
KARABOĞAZ KÖYÜ:
1800 yılında, "Gümüşler" kabilesi tarafından kurul-muştur. Nüfusu 112 kişi; ilçeye uzaklığı 6 km'dir. 
  
 
KARACAHİSAR KÖYÜ:
1800 yılında, "Rüşvarlar" kabilesi tarafından kurul-muştur. Nüfusu 39 kişi; ilçeye uzaklığı 30 km'dir.

KARACAÖREN BUCAĞI:
Eski adı "Karacaviran"dır. 1800 yılında, "Süleyman Ağa" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 137 kişi; ilçeye uzaklığı 30 km'dir.   
 
KARAÇAYIR KÖYÜ:
1850'li yıllarda kurulmuş olup, kurucusu hakkında bil-gi veya rivayet yoktur. Nüfusu 56 kişi; ilçeye uzaklığı 13 km'dir. KARAHÜSEYİN KÖYÜ:
1856 yılından önce,"Kara İbi" tarafından kurulmuş-tur. Nüfusu 11 kişi; ilçeye uzaklığı 18 km'dir.

KARAPINAR KÖYÜ:
1852 yılında, "Mustafa Paşa" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 20 kişi; ilçeye uzaklığı 23 km'dir.

KARATAŞ KÖYÜ:
1856'dan önce "Mahmut Bey" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 112 kişi; ilçeye uzaklığı,21km'dir. 
KARLIK KÖYÜ:
1850'li yıllarda "Mustafa Paşa" tarafından kurulduğu söy-lenir. Nüfusu 53 kişi; ilçeye uzaklığı 15 km'dir.

KASAPLAR KÖYÜ:
1780 yılında, "Süleyman" adında bir şahıs tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 112 kişi; ilçeye uzaklığı 21 km'dir.

KAVALCIK KÖYÜ:
Eski adı "Köndül"dür. 1870 yılında, "Şappasoğulları" ndan "Kambur Hasan" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 4 kişi; ilçeye uzaklığı 23 km'dir.

KEMERLİ KÖYÜ:
1800 yılında,"Mahmut Ağa" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 9 kişi; ilçeye uzaklığı 13 km'dir. 
 
KERİMOĞLU KÖYÜ:
1700 yılında,"Kerimoğlu Kerim" tarafından kurul-muştur. Nüfusu 19 kişi; ilçeye uzaklığı16 km'dir.

KEVENLİ KÖYÜ:
1650 yılında," Temir Ağa" tarafından kurulmuştur. Nü-fusu 49 kişi; ilçeye uzaklığı 15 km'dir.

KILIÇKÖY:
1670 yılında, "Zeynel Hoca" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 57 kişi; ilçeye uzaklığı 10 km'dir.

KIZILMEZRA KÖYÜ:
1700 yılında, "Hüseyin" isimli bir şahıs tarafından kurulmuştur. Nüfusu 12 kişi; ilçeye uzaklığı 24 km'dir. 
  
 

KIZILTEPE KÖYÜ:
1845'te"Süleyman Ağa" tarafından kurulmuştur. Nüfu-su 66 kişi; ilçeye uzaklığı 14km'dir.
 

KOÇGEDİĞİ KÖYÜ:
Eski adı "Gelicek"tir. 1850'li yıllarda "Alişiroğulları" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 29 kişi; ilçeye uzaklığı 29 km'dir.

KORUKÖY:
Eski adı "Gencolar" dır. 1650 yılında, "Gencooğllu" namında bir şahıs tarafından kurulmuştur. Nüfusu 50 kişi; ilçeye uzaklığı 17 km'dir.

KOYUNKAYA KÖYÜ:
1850'li yıllarda, "Semanoğulları" tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 68 kişi; ilçeye uzaklığı16 km'dir.

KÖRABBAS KÖYÜ:
1790'da "Şadi" adlı bir şahıs tarafından kurulduğu söylenir. Köy nüfusu tamamen göç etmiştir. İlçeye uzaklığı 4 km'dir.

KUZKÖY:
1700 yılında, "Zekiran" aşireti tarafından kurulmuştur. Nüfusu 29 kişi; ilçeye uzaklığı 26 km'dir.

MADEN KÖYÜ:
1850'li yıllarda, "Memu" adında bir şahıs tarafından ku-rulmuştur. Nüfusu 265 kişi; ilçeye uzaklığı 14 km'dir.

MERKEZKILIÇLAR KÖYÜ:
1700 yılında, kurulduğu söylenen bu köyümüzün kurucusu bilinmemektedir. Nüfusu 26 kişi; ilçeye uzaklığı 16 km'dir.

ORTADARACIK KÖYÜ:
1800 yılında, "Kara Mustafa" tarafından kurulmuş-tur. Nüfusu 16 kişi;ilçeye,uzaklığı,40km'dir.
 

ORTAKÖY:
1760 yılında, "İsmail Ağa" tarafından kurulmuştur. Nüfusu92 kişi; ilçeye uzaklığı 27 km'dir.

PİREDEDE KÖYÜ:
1760 yılında, "Etimli Polo" tarafından kurulduğu söyle-nir. Nüfusu 48 kişi; ilçeye uzaklığı 11 km'dir.

REFİK KÖYÜ:
1856 yılından önce "Mahmut Bey" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 19 kişi; ilçeye uzaklığı 32 km'dir.

SANDAL KÖYÜ:
1700 yılında, "Mahmut Ağa" tarafından kurulmuştur. Nü-fusu19 kişi; ilçeye uzaklığı.21,km'dir.
 
SİNEK KÖYÜ:
1850'li yıllarda kurulan köyün kurucusu belli değildir. Nü-fusu18 kişi; ilçeye uzaklığı21 km'dir.

SÖĞÜTLÜ KÖYÜ:
1600 yılında, " Haydar" adında bir şahıs tarafından ku-rulduğu söylenir. Nüfusu 15 kişi; ilçeye uzaklığı 36 km'dir.

SÜVARİLER KÖYÜ:
1750 yılında, "Süvari" adında bir şahıs tarafından ku-rulmuştur. Nüfusu 46 kişi; ilçeye uzaklığı 35 km'dir.

TAŞDELEN KÖYÜ:
Eski adı "Kusura"dır. 1850'den önce "Ali Bey" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 14 kişi; ilçeye uzaklığı 37 km'dir.

TAŞLICA KÖYÜ:
Eski adı "Tarabasaraplar"dır. 1750 yılında, "Esat Ağa" tarafından kurulmuştur .Nüfusu 28 kişi; ilçeye uzaklığı36 km'dir.

TOKLUCAK KÖYÜ:
Eski adı "Paççi"dir.1700 yılında, "Laçinoğlu" tarafın-dan kurulduğu söylenir. nüfusu 29 kişi; ilçeye uzaklığı 19 km'dir.

TOPALLAR KÖYÜ:
1700 yılında, "Cibo" adında bir şahıs tarafından kurul-muştur. Nüfusu 9 kişi; ilçeye uzaklığı17 km'dir.

TOPTAŞ KÖYÜ:
Eski adı "Kürtşeyhli"dir. 1856 yılında, "İsmail" adında bir şahıs tarafından kurulmuştur. Nüfusu 97 kişi; ilçeye uzaklığı 18 km'dir.

TUZÖZÜ KÖYÜ:
1700 yılında, "Haydar Ağa" tarafından kurulmuştur. Nü-fusu 17 kişi; ilçeye uzaklığı 36 km'dir.

TÜRKKEŞLİK KÖYÜ:
1815 yılında, Kars'tan gelen iki aile tarafından kurul-duğu söylenir. Nüfusu 472 kişi; ilçeye uzaklığı14 km'dir.

TÜRKYENİCE KÖYÜ:
Eski adı "Akoluk"tur. 1856 yılında, kurulan köyün kurucusu bilinmemektedir. Nüfusu 9 kişi; ilçeye uzaklığı 14 km'dir.

UYANIK KÖYÜ:
Eski adı "Bapsu"dur. 1856 yılında, "Karakülah" ve "Güvendikoğulları" kabileleri tarafından kurulmuştur. Nüfusu 230 kişi; ilçeye uzaklığı 26 km'dir. 

UZUNTEMUR KÖYÜ:
1600 yılında kurulan bu köy, adını kurucusundan al-mıştır. Nüfusu 51 kişi; ilçeye uzaklığı 12 km'dir.
 
YAKAYERİ KÖYÜ:
Eski adı "Hindolar"dır. 1750 yılında, "Telli Bey" tara-fından kurulmuştur. Nüfusu tamamen göç etmiş olan bu köyün ilçeye uzaklığı 17 km'dir. 
YAPRAKLIPINAR KÖYÜ:
Eski adı "Balolar"dır. 1700 yılında,"Hüsnü" adın-da bir şahıs tarafından kurulmuştur. Nüfusu 5 kişi; ilçeye uzaklığı 16 km'dir.
YAYLACIKKÖYÜ:
Eski adı "Yazıfidey" dir. 1700 yılında, "Fide" isimli bir kadın tarafından kurulmuştur. Nüfusu 38 kişi; ilçeye uzaklığı 3 km'dir. 
 
YAZIKAVAK KÖYÜ:
Eski adı "Kucurlar"dır. 1856'dan önce "Kucur Ağa" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 55 kişi; ilçeye uzaklığı 15 km'dir.
 
YAZILI KÖYÜ:
Eski adı "Kürtkömüşlük"tür. 1800 yılında, Abduloğulları tarafından kurulmuştur. Nüfusu 19 kişi; ilçeye uzaklığı 28 km'dir.
 
YENİKENT KÖYÜ:
1700 yılında kurulan köyün kurucusu bilinmemektedir. Nüfusu 15 kişi; ilçeye uzaklığı 17 km'dir. 
 YENİKÖY:
1750 yılında kurulduğu söylenen köyün kurucusu bilinme-mektedir. Nüfusu 78 kişi; ilçeye uzaklığı14 km'dir.
 
YONCABAYIR KÖYÜ:
1850'li yıllarda Tunceli'den gelen birkaç kabile tarafından kurulmuştur. Nüfusu 83 kişi; ilçeye uzaklığı 47 km'dir.
 
YUKARIBOĞAZ KÖYÜ:
Eski adı "Yukarıgirik"tir. 1800 yılında,"Mahmut" ve "İbiş" isimli iki şahıs tarafından kurulduğu söylenir. Nüfusu 28 kişi; ilçeye uzaklığı 19 km'dir. 
YUKARIÇULHA:
1800 yılında, "Halil Ağa" tarafından kurulmuştur. Nüfusu 165 kişi; ilçeye uzaklığı,5km'dir.
 
YÜNÖREN KÖYÜ:
Eski adı önce "Kaşlı" ve sonra "Cogi" dir. 1876 yılın-da kurulduğu söylenen köyün kurucusu bilinmemektedir. Nüfusu 27 kişi; ilçeye uzaklığı 32 km'dir. 

 İMRANLI ALEVİ KÖYLERİ VE NÜFUSLARI:
Arik (108), Akçakale (19), Akkaya (30), Aksu (Haliller) (57), Alacahaci (40), Altinca (Cefolar) (45),  Asagibogaz (Asagigirik) (109), Asagiçulha (159),Asagiseyhli (Türksihli) (0), Atlica (Agizgir) (35), Avsar (40), Aydin (Kürtyenice) (38), Aydogan (Örenik) (62), Bahadun (Sariçubuk) (75), Bagyazi (Bandira) (47), Bardakli (Harami) (16), Baslica (Perikan) (60), Becek (55), Begendik (Yazihacey) (34), Boganak (53), Bogazören (Bogazveran) (95), Borular (220), Bulgurluk (Karlas) (36), Celaldami (14), Cerit (136), Çaliyurt (100), Çandir (2), Dagyurdu (Mistolar) (280), Dariseki (23), Delice (336), Demirtas (Hasköy) (100), Dereköy (32), Dogançal (Yazifatey) (36), Ekincik (Kagnut) (20), Erdemsah (14), Eskikapimahmut (155),Eskikeslik (72), S.Gelenli (15), Gökdere (49), Gökçebel (165), Görünmezkale (28) Kabaktepe (3), Kapikaya (90), Kapimahmut (79),Karacaören (178)Karacahisar (46), Karaçayir (70), Karahüseyin (13), Karapinar (20), Karlik (65, Karatas (130), Kasaplar (46), Kavalcik (Köndül) (4), Kemerli (Kemreli) (14), Kerimoglu (28), Kevenli (48), Kiliçköy (68), Kizilmezra (21), Kiziltepe (74), Koçgedigi (Gilicek) (27), Koruköy (Gencolar) (58),Koyunkaya (77), Körabbas (0), Kuzköy (30), Maden (273), Merkez Kiliçlar (29),Ortakdaracik (22), Ortaköy (105), Sandal (21), Sinek (22), Sögütlü (22), Süvariler(58), Tasdelen (Kusura) (14), Taslica (Tarbasaraplar) (31), Toklucak (paççi) (36), Topallar (8), Toptas (Kürtsihli) (110), Tuzözü (21), Türkyenice (Akoluk) (14),Uzuntemür (63), Yakayeri (Hindolar) (10), Yapraklipinar (Balolar) (5), Yaylacik(Yazifidey) (46), Yazikavak (Kucurlar) (62), Yazili (Kürt Kömüslük) (21), YenikentKöyü (15), Yukaribogaz (Yukarigirik) (28), Yukariçulha (186), Yünören (Kasli-Cogi) (30), Yoncabayir (101).

Alevilerin yaşadıği Aşağışeyhli, ve Körabbas köyleri göç nedeniyle tamamen boşalmış, Yapraklıpınar, Yakayeri, Topallar, Kabaktepe ve Çandır köylerinin her birindeki nüfus 10'un altına inmiş olup boşalmak üzeredir..
 sivaskaracaören   (Alıntıdır )

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !